Jdi na obsah Jdi na menu

Hnízdění:

6. 12. 2017

Andulky jsou schopné hnízdit v kteroukoliv roční dobu, ihned po předložení hnízdních budek. Někdy zahnízdí dokonce tak rychle, že se ani nestihnou spářit a výsledkem jsou neoplozená vejce. Abychom tomuto předešli, doporučuje se po vyvěšení budek zakrýt na 1 - 2 týdny vletové otvory. 

Do chovu zařazujeme pouze ptáky zcela vyspělé, nejméně 10 měsíců staré, přepeřené a zdravé. Při koupi nových chovných ptáků si vybíráme pouze ptáky pěkné, silné a robustní postavy. Bohužel, někteří chovatelé na to nedbají a nechávají hnízdit všechny ptáky bez rozdílu. Výsledkem jsou pak andulky, které nejsou o mnoho větší než kanár! 

 Na budku andulky nejsou náročné, postačí jim budky o rozměrech asi 15 x 15 cm, s výškou 25 cm a vletovým otvorem 5 cm. Mohou být stojaté i ležaté. Stojaté budky jsou přirozenější, mláďata z nich nemohou předčasně vyskočit, ale mají jednu nevýhodu : samička, která seskočí na dno budky, může svou vahou poškodit vejce či mláďata.

 Po zavěšení budek začnou andulky tokat. Samci neustále poletují, komicky se naparují, nafukují a neustále své vyvolené něco "povídají". Snaží se jí krmit a posléze i pářit. Samičky zase neustále prolézají předložené budky, lezou dovnitř a zase ven. Toto rušné období trvá asi 1 - 2 týdny, než se andulky spárují a rozhodnou se pro nějakou budku. 

Samičky snášejí každý druhý den jedno vejce, celkem asi 4 - 12. Již od prvního sneseného vejce začínají snůšku zahřívat. Andulky jsou velmi plodné.Mláďata se líhnou asi po 18 - 21 dnech inkubace, obden, v pořadí, v jakém samička snášela vejce. Mohou proto mezi nimi být značné velikostní rozdíly. 

Vaše andulka. Havlíčkův Brod: JAN VAŠUT, 2012. ISBN 978-80-7236-800-6.